รองรับไฟล์สูงสุด 5 ไฟล์แต่ละขนาด 10M ตกลง
SINOPACK INDUSTRIES LTD 86-25-84724100 Helen@fibc.net.cn
ข่าว ได้รับใบเสนอราคา
บ้าน - ข่าว - Chinaplas 2017 - บูธของเราที่ 9.2 F05 - 18 พฤษภาคม

Chinaplas 2017 - บูธของเราที่ 9.2 F05 - 18 พฤษภาคม

May 19, 2017